Gia đình Tin tức Sản phẩm R & D Trung tâm tiếp thị Khách hàng Về
 
    R & D
    Nhà máy Tổng qu…
    R & D
    Hội thảo
    R & D Đội
    Thực phẩm bảo quản h…
    Chất bảo quản thực p…
    Thịt canh Series
    Thủy hải improvers Ser…
    Màu trắng synergist Po …
    Fluffy sản phẩm bột c…
    Nhồi Series dumpling ca…
    Mì ăn liền canh Series…
    Yuba đậu improvers Ser…
    Các sản phẩm gạo nếp…
    Bún miến improvers Seri…
    Gạo sản phẩm improver…
 Gia đình R & D  
 
R & D

Nâng cao nghiên cứu và thiết bị phát triển, phụ gia thực phẩm
Phụ gia thực phẩm R & D kỹ sư đang làm việc để tập trung vào công việc của
 
Trên một:Hội thảo                          Tiếp theo:Nhà máy Tổng quan  
  Gia đình Tin tức Sản phẩm R & D Trung tâm tiếp thị Khách hàng Về
Liên lạc:0371- 63373522 63373533  Fax:0371-63363656  Zip:450000  E-mail:sairfu@126.com  
Địa chỉ:Trịnh Châu shilipu Khu công nghiệp B, số 5  Yu ICP 备:豫ICP备08003567号