Gia đình Tin tức Sản phẩm R & D Trung tâm tiếp thị Khách hàng Về
 
    R & D
    Nhà máy Tổng qu…
    R & D
    Hội thảo
    R & D Đội
    Thực phẩm bảo quản h…
    Chất bảo quản thực p…
    Thịt canh Series
    Thủy hải improvers Ser…
    Màu trắng synergist Po …
    Fluffy sản phẩm bột c…
    Nhồi Series dumpling ca…
    Mì ăn liền canh Series…
    Yuba đậu improvers Ser…
    Các sản phẩm gạo nếp…
    Bún miến improvers Seri…
    Gạo sản phẩm improver…
 Gia đình R & D  
 
R & D Đội

Saier Fu của đội ngũ các chuyên gia về phụ gia thực phẩm
Saier Fu nhóm các công ty phụ gia thực phẩm
 
Trên một:Không           Tiếp theo:Hội thảo  
  Gia đình Tin tức Sản phẩm R & D Trung tâm tiếp thị Khách hàng Về
Liên lạc:0371- 63373522 63373533  Fax:0371-63363656  Zip:450000  E-mail:sairfu@126.com  
Địa chỉ:Trịnh Châu shilipu Khu công nghiệp B, số 5  Yu ICP 备:豫ICP备08003567号